Fx-invests


1. 24 20%. 50 6000
2. 48 30%. 50 6000
3. 72 50%. 50 6000

- !
271 14830 6595.0000152588 6752 1Sveta253225
navisled330
vova120
marisha360
aleksey5356480
aleksey5356480
tolmach70.8
koba307120
Aspirin120
arsenev4444180
investmonitor84
aleksey535671
Vlad67
mylatka9
top1monitoring6
vova5
arsenev44444
dimamelnic3
Ambal0183
VIPMonitor3